A hulladékmegelőzés elvének érvényesítése a hazai jogalkotásban

A megelőzés elve alapján a legmegfelelőbb környezetvédelmi politika a környezetszennyezés és környezetterhelés keletkezésének a forrásnál történő megelőzését jelenti, és nem azt, hogy az okozott hatásokat utólag próbálják megszüntetni. Az integráció elve pedig azt kívánja meg, hogy egyrészről, a környezetvédelem követelményei beépüljenek valamennyi jogterület szabályozásába, legyen szó akár az adórendszerről, akár az építési jogról. Másrészről pedig azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek (levegő, víz, talaj, természeti elemek stb.) terhelését és szennyezését nem külön-külön, hanem komplex módon, egységesen kell vizsgálni.

Az integráció elvének érvényesítése a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában

Tags: