A környezeti kár megállapításának gyakorlata - jogesetek

Magyarországon az EU környezeti felelősségi irányelve (2004/35/EK) átültetése több jogalkotási aktus eredményeként zajlott le. A már létező környezetvédelmi törvény rendelkezései és főbb fogalmai kerültek átalakításra, illetve kiegészítésre, továbbá az egyes intézkedésekről, és a környezeti károk helyreállításáról, valamint a természeti kár megállapításáról és értékeléséről külön kormányrendeletek születtek. Emellett a felszíni vizek, valamint a felszín alatti vizek és a földtani közegek kapcsán a már meglévő szabályozás került kiegészítésre az irányelvben foglaltak alapján.

Tags: 

Aarhus és EU jog?

Az mi?
Szeretnénk tudni, hogy mit gondol az egyszeri NGO az Aarhusi Egyezményről és az EU környezetjogáról. Készítettünk két online kérdőívet, amik itt megtalálhatók:
Aarhus
EU jog
Kérünk minden civil szervezetet, aki kedvet érez arra, hogy 2x5 perccel hozzájáruljon ehhez a vizsgálathoz, és tud alapszinten angolul, hogy válaszoljon a kérdésekre, természetesen név nélkül.

Tags: 

A hulladékmegelőzés elvének érvényesítése a hazai jogalkotásban

A megelőzés elve alapján a legmegfelelőbb környezetvédelmi politika a környezetszennyezés és környezetterhelés keletkezésének a forrásnál történő megelőzését jelenti, és nem azt, hogy az okozott hatásokat utólag próbálják megszüntetni. Az integráció elve pedig azt kívánja meg, hogy egyrészről, a környezetvédelem követelményei beépüljenek valamennyi jogterület szabályozásába, legyen szó akár az adórendszerről, akár az építési jogról.

Tags: 

A környezeti felelősség irányelvének hazai átültetése

Az EMLA Egyesület a környezetjogi szervezetek európai hálózatának, az Association Justice and Environment-nek egyik alapító tagja, s aktívan részt vesz e nemzetközi szervezet tevékenységében, amelynek céljai közé tartozik a környezet védelme érdekében mind a nemzeti, mind az európai uniós környezetjogi jogalkotásnak, illetve a környezetjogi előírások megfelelő végrehajtásának segítése. 

Tags: 

Együttműködés szembenállás helyett a fenntartható területhasználatért

A területhasználat változása, a beruházások elhelyezése számos környezeti konfliktust indukál. Hogy ezen konfliktusok kezelése konfrontációs, vagy kooperatív módon történik, az a résztvevők szándékán múlik. Projektünk egy asztalhoz kívánja ültetni a beruházókat, a hatóságokat és a lakosságot/civil szervezeteket egy kiemelt környezeti konfliktus kapcsán. Eközben jogi segítséget nyújtunk a civil szektornak, hogy a többi szereplővel azonos helyzetből, jogait felelősen gyakorolva léphessen fel.

Tags: 

Pages