News

Az Aarhusi Egyezmény ismertsége

Az Aarhusi Egyezmény ismertsége 
A Justice and Environment (J&E) hálózat 2013-ban egy vizsgálat keretében arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen mértékben ismerik az érintettek az Aarhusi Egyezményt és az EU környezetvédelmi jogát. A vizsgálat eredményeiről szóló tanulmány angolul itt olvasható: Tanulmány angolul
A vizsgálat magyar nyelvű összefoglalója itt érhető el: Magyar összefoglaló
Angol nyelvű cikk a vizsgálatról és annak eredményeiről: Vizsgálat eredménye angolul 
Az EMLA Egyesület, mint a J&E tagja örömmel vár minden kérdést vagy megjegyzést a fentiekkel kapcsolatban az emla@emla.hu emailcímre.
A vizsgálat a Central European Initiative támogatásával valósulhatott meg (www.cei.int).

Tags: 

Településrendezési rendszer értékelése

Az alábbi kérdésekkel a településrendezés gyakorlatában felmerülő nehézségeket, problémákat igyekszünk feltárni a területen gyakorlattal rendelkező szakemberek bevonásával. A válaszok alapul vételével a nyilvánosság számára készülő kiadványunk szintén elérhető lesz ezen a felületen.
Válaszaikat nagyon köszönjük! 

A kutatás a Vidékfejlesztési Minisztérium, Zöld Forrás programjának támogatásával valósult meg.

Tags: 

A környezeti kár jelentős voltának megállapítása a magyar jogban - elemzés

Az Association Justice and Environment (J&E) évek óta nyomon követi és értékeli a környezeti felelősségi irányelv (ELD) tagállamok által történő végrehajtását. E kutatásaink megmutatták, hogy az irányelv átültetése a nemzeti jogrendszerekbe nem vezetett egy egységesnek mondható környezeti felelősségi jogi rendszer kialakulásához az Unióban. 

Tags: 

A környezeti kár megállapításának gyakorlata - jogesetek

Magyarországon az EU környezeti felelősségi irányelve (2004/35/EK) átültetése több jogalkotási aktus eredményeként zajlott le. A már létező környezetvédelmi törvény rendelkezései és főbb fogalmai kerültek átalakításra, illetve kiegészítésre, továbbá az egyes intézkedésekről, és a környezeti károk helyreállításáról, valamint a természeti kár megállapításáról és értékeléséről külön kormányrendeletek születtek. Emellett a felszíni vizek, valamint a felszín alatti vizek és a földtani közegek kapcsán a már meglévő szabályozás került kiegészítésre az irányelvben foglaltak alapján.

Tags: 

Aarhus és EU jog?

Az mi?
Szeretnénk tudni, hogy mit gondol az egyszeri NGO az Aarhusi Egyezményről és az EU környezetjogáról. Készítettünk két online kérdőívet, amik itt megtalálhatók:
Aarhus
EU jog
Kérünk minden civil szervezetet, aki kedvet érez arra, hogy 2x5 perccel hozzájáruljon ehhez a vizsgálathoz, és tud alapszinten angolul, hogy válaszoljon a kérdésekre, természetesen név nélkül.

Tags: 

A hulladékmegelőzés elvének érvényesítése a hazai jogalkotásban

A megelőzés elve alapján a legmegfelelőbb környezetvédelmi politika a környezetszennyezés és környezetterhelés keletkezésének a forrásnál történő megelőzését jelenti, és nem azt, hogy az okozott hatásokat utólag próbálják megszüntetni. Az integráció elve pedig azt kívánja meg, hogy egyrészről, a környezetvédelem követelményei beépüljenek valamennyi jogterület szabályozásába, legyen szó akár az adórendszerről, akár az építési jogról.

Tags: 

A környezeti felelősség irányelvének hazai átültetése

Az EMLA Egyesület a környezetjogi szervezetek európai hálózatának, az Association Justice and Environment-nek egyik alapító tagja, s aktívan részt vesz e nemzetközi szervezet tevékenységében, amelynek céljai közé tartozik a környezet védelme érdekében mind a nemzeti, mind az európai uniós környezetjogi jogalkotásnak, illetve a környezetjogi előírások megfelelő végrehajtásának segítése. 

Tags: 

Pages