Publications

Appropriate Assessment - Guidance

 

Appropriate assessment is a mechanism to ensure protection of Natura 2000 from harmful human activities, especially construction plans and projects. If a plan may have significant adverse effects on the site, measures to prevent those effects will be sought. Without appropriate assessment, the project or plan cannot be authorised.  Appropriate assessment is regulated in Article 6 of the EU ‘Habitats’ Directive. But there’s more than meets the eye: the Court of Justice of EU has further specified the rules in numerous cases. In this guidance document you can read both the regulation and the case law of appropriate assessment.

 

 

Appropriate Assessment - Introduction

Appropriate assessment is a mechanism to ensure protection of Natura 2000 from harmful human activities, especially construction plans and projects. If a plan may have significant adverse effects on the site, measures to prevent those effects will be sought. Without appropriate assessment, the project or plan cannot be authorised.  Appropriate assessment is regulated in Article 6 of the EU ‘Habitats’ Directive. But there’s more than meets the eye: the Court of Justice of EU has further specified the rules in numerous cases. In this introduction, prepared with the support of the Central European Initiative, you can read about the basics of this legal instrument.

 

 

Megfelelő vizsgálat - Bevezetés

A megfelelő vizsgálat egy olyan mechanizmus, amely a Natura 2000 területeket hivatott megvédeni a káros emberi behatásoktól, különösen az építéssel járó tervektől és beruházásoktól. Ha egy terv végrehajtásának jelentős káros hatása lehet egy Natura 2000 területre, a hatások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket kell találni. A megfelelő vizsgálat nélkül a beruházás vagy terv nem engedélyezhető. A megfelelő vizsgálatot az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének 6. cikke szabályozza. Azonban ennél többről is szó van: az EU Bírósága számos ügyben konkretizálta ezt a szabályt. Ebben a rövid bevezetőben, amely a Central European Initiative támogatásával készült, ennek a jogintézménynek az alapjaival ismerkedhetünk meg.

 

Megfelelő vizsgálat - Útmutató

A megfelelő vizsgálat egy olyan mechanizmus, amely a Natura 2000 területeket hivatott megvédeni a káros emberi behatásoktól, különösen az építéssel járó tervektől és beruházásoktól. Ha egy terv végrehajtásának jelentős káros hatása lehet egy Natura 2000 területre, a hatások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket kell találni. A megfelelő vizsgálat nélkül a beruházás vagy terv nem engedélyezhető. A megfelelő vizsgálatot az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének 6. cikke szabályozza. Azonban ennél többről is szó van: az EU Bírósága számos ügyben konkretizálta ezt a szabályt. Ebben a rövid útmutatóban a megfelelő vizsgálatnak mind a szabályozása, mind annak esetjoga bemutatásra kerül. 

 

Környezeti jogérvényesítés Magyarországon

A rendszerváltás óta elmúlt két és fél évtizedben Magyarországon az egészséges környezethez fűződő jogaink nem lettek kevesebbek, azonban érvényesítésük társadalmi, jogi és igazgatási feltételrendszere  megnehezült. A környezeti jogok fejlődése a kilencvenes években világszerte igen erőteljes volt, ennek üteme a kétezres években némiképp lelassult, míg a kétezer-tízes évtized közepén, legalábbis a nemzetközi környezetjog területén ismét erőteljes növekedést, erősödést tapasztalhatunk egyrészt a klímavédelem sürgető feladatai miatt, másrészt az ENSZ fenntartható fejlődés célkitűzéseinek az elfogadása révén. Ezek a fejlemények előbb-utóbb nemzeti szinten is komoly változásokat fognak előidézni.

Magyarországi energia stratégiák és tervek

Az EMLA Egyesület a Heinrich Böll Alapítvány támogatásával és azzal együttműködésben egy ún. pilot projekt keretében a magyarországi környezetvédelmi, fenntartható fejlődés és energia tervek tartalmát és koherenciáját vizsgálta. Egyesületünk elkészítette egy angol nyelvű tanulmányt, amelyet zárt körben vitára bocsátott, illetve hamarosan egy műhelymegbeszélést is tartunk az anyagról. A tanulmány legfontosabb megállapításai azok, miszerint egyes tervek között kevés koherencia található, továbbá nem találtunk olyan tervet, amely maradéktalanul pozitív értékelést kapott volna az alkalmazott vizsgálati szempontok szerint. Egyes tervek azonban már előremutatóan ismerik a fenntartható fejlődés elméletének szinte összes elemét. A tervek nagyobb részénél volt társadalmi egyeztetés, bár fontos megjegyeznünk, hogy az esetek túlnyomó többségében ez szakmai közösségi részvételt jelentett, tehát leginkább a szakosodott civil vagy érdekképviseleti szervek részvételét a tervezési és egyeztetési fázisban.

20 Years of Environmental Law in Hungary

EMLA’s public interest environmental law service celebrated its 20th anniversary last year. We held a special general assembly commemorating this event, where all participants, EMLA members, presenters agreed without exception that there is a need for such a service. Their contributions related to the description of what legal and societal circumstances EMLA had to work in in the last two decades.

A magyar környezetvédelmi jog 20 éve

Az EMLA Egyesület tavaly ünnepelte környezetjogi tanácsadó szolgálata fennállásának 20 éves évfordulóját. Az ünnepi közgyűlésen összegyűlt tagok, résztvevők, előadók kivétel nélkül egyetértettek abban, hogy egy ilyen szolgáltatásra szükség van, hozzászólásaikban pedig kitértek arra, hogy az elmúlt 20 évben milyen jogi és társadalmi közegben tudott működni az Egyesület.

Pages