A környezeti felelősség irányelvének hazai átültetése

Az EMLA Egyesület a környezetjogi szervezetek európai hálózatának, az Association Justice and Environment-nek egyik alapító tagja, s aktívan részt vesz e nemzetközi szervezet tevékenységében, amelynek céljai közé tartozik a környezet védelme érdekében mind a nemzeti, mind az európai uniós környezetjogi jogalkotásnak, illetve a környezetjogi előírások megfelelő végrehajtásának segítése. 
A környezetben keletkező veszélyhelyzetekért és károkért való intézkedési, helytállási kötelezettség, a környezeti felelősség szabályozottsága egyre nagyobb jelentőséget nyer. A társadalmi, erkölcsi felelősség, a környezettudatosság szintje a környezetszennyezés problémáinak megoldásában önmagában nem hatékony eszköz, ezért a jogi szabályozás a környezetjogi felelősség területén is elengedhetetlen. 
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről (környezeti felelősségi irányelv) 2004-ben került elfogadásra, s rendelkezéseit 2007-ben hatályba lépett jogszabályok és jogszabály-módosítások ültették át a hazai jogrendszerbe.
Az Irányelv az egyik legfontosabb környezetjogi alapelv, a „szennyező fizet” elvének érvényesítését szolgálja; azaz, a környezetkárosítónak viselnie kell a szükséges, környezetkárosodást megelőző, illetve a helyreállítási intézkedések költségeit, ideértve a kár, illetve a kárveszély felmérésének költségeit is. A 2012-es év folyamán a Justice and Environment szervezet egyik kutatási témáját az Európai Unió vonatkozó jogszabálya tagállami átültetésének és érvényesülésének vizsgálata, elemzése képezte.
Honlapunkon a publikációik között megjelent a hazai vonatkozások kapcsán készült jogi összefoglaló és esettanulmány.

Dr. Gajdics Ágnes 2012/12/21

Tags: