A környezeti kár megállapításának gyakorlata - jogesetek

Magyarországon az EU környezeti felelősségi irányelve (2004/35/EK) átültetése több jogalkotási aktus eredményeként zajlott le. A már létező környezetvédelmi törvény rendelkezései és főbb fogalmai kerültek átalakításra, illetve kiegészítésre, továbbá az egyes intézkedésekről, és a környezeti károk helyreállításáról, valamint a természeti kár megállapításáról és értékeléséről külön kormányrendeletek születtek. Emellett a felszíni vizek, valamint a felszín alatti vizek és a földtani közegek kapcsán a már meglévő szabályozás került kiegészítésre az irányelvben foglaltak alapján.
A környezeti kár megállapításának és értékelésének jogalkalmazásban alakuló gyakorlatára ad példákat a következő összefoglalás.

Tags: