Környezeti információk és részvételi jogok

Az egészséges környezethez való jog hatékonyabb biztosításának és érvényesítésének elősegítése Egyesületünk alaptörekvése a kezdetektől fogva. Magyarország Alaptörvénye, valamint az EU joggal harmonizált koherens környezetvédelmi jogszabályösszesség gyakorlatban való kikényszerítése közös érdek, melyben mindenki közvetlenül is érintett, így befolyását bárki jogosan érvényesítheti. A társadalom egésze, csoportjai és az egyének a hatásviselői a környezeti ártalmaknak, ezért nem mellőzhető a bevonásuk az ezzel kapcsolatos döntések, jogalkotási aktusok előkészítésébe, a döntések meghozatalába, a döntés megvalósulásának ellenőrzésébe. A hatékony társadalmi részvétel elősegítését célul tűzve készült el a 'Jogi és gyakorlati útmutató a környezetvédelmi ügyekben való közösségi részvételhez' c. segédlet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, mely kézzel fogható segítséget kíván nyújtani a környezetvédelem területén történő igényérvényesítéshez.

 

Letölthető iratminták

Közérdekű adat kiadása iránti kérelem

Civil szervezet ügyfélként történő bejelentkezése hatósági eljárásba

Magánszemély ügyfélként történő bejelentkezése hatósági eljárásba

Fellebbezés ügyféli jog megtagadása esetén

Környezetvédelmi tárgyú panasz bejelentés

Tags: 

Ingyenes jogi segítségnyújtás a települési lakókörnyezet levegőminőségének védelmében

Vitathatatlan, hogy a jó minőségű levegő az egészséges környezet alapeleme. Ez azonban nem minden esetben érvényesül maradéktalanul, és ahol nem, ott az érintett lakosság többféle eszközt is igénybe vesz a környezetállapot helyreállítása végett. Viszont sok esetben a megbízható, tapasztalt és ingyenes vagy alacsony áron megfizethető jogi segítség nem elérhető. Ezen kíván segíteni az EMLA jogsegélyszolgálatával, amely immár 21 éve működik. Tapasztalataink azt mutatják, hogy mind szomszéd lakosok, mind közelben működő termelő vagy szolgáltató üzemek okozhatnak elsősorban égetéssel légszennyezési problémákat, így ilyen esetek bárhol előfordulhatnak és sajnos nagy számban elő is fordulnak.  

Tags: 

Appropriate Assessment - Guidance

 

Appropriate assessment is a mechanism to ensure protection of Natura 2000 from harmful human activities, especially construction plans and projects. If a plan may have significant adverse effects on the site, measures to prevent those effects will be sought. Without appropriate assessment, the project or plan cannot be authorised.  Appropriate assessment is regulated in Article 6 of the EU ‘Habitats’ Directive. But there’s more than meets the eye: the Court of Justice of EU has further specified the rules in numerous cases. In this guidance document you can read both the regulation and the case law of appropriate assessment.

 

 

Appropriate Assessment - Introduction

Appropriate assessment is a mechanism to ensure protection of Natura 2000 from harmful human activities, especially construction plans and projects. If a plan may have significant adverse effects on the site, measures to prevent those effects will be sought. Without appropriate assessment, the project or plan cannot be authorised.  Appropriate assessment is regulated in Article 6 of the EU ‘Habitats’ Directive. But there’s more than meets the eye: the Court of Justice of EU has further specified the rules in numerous cases. In this introduction, prepared with the support of the Central European Initiative, you can read about the basics of this legal instrument.

 

 

Megfelelő vizsgálat - Bevezetés

A megfelelő vizsgálat egy olyan mechanizmus, amely a Natura 2000 területeket hivatott megvédeni a káros emberi behatásoktól, különösen az építéssel járó tervektől és beruházásoktól. Ha egy terv végrehajtásának jelentős káros hatása lehet egy Natura 2000 területre, a hatások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket kell találni. A megfelelő vizsgálat nélkül a beruházás vagy terv nem engedélyezhető. A megfelelő vizsgálatot az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének 6. cikke szabályozza. Azonban ennél többről is szó van: az EU Bírósága számos ügyben konkretizálta ezt a szabályt. Ebben a rövid bevezetőben, amely a Central European Initiative támogatásával készült, ennek a jogintézménynek az alapjaival ismerkedhetünk meg.

 

Megfelelő vizsgálat - Útmutató

A megfelelő vizsgálat egy olyan mechanizmus, amely a Natura 2000 területeket hivatott megvédeni a káros emberi behatásoktól, különösen az építéssel járó tervektől és beruházásoktól. Ha egy terv végrehajtásának jelentős káros hatása lehet egy Natura 2000 területre, a hatások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket kell találni. A megfelelő vizsgálat nélkül a beruházás vagy terv nem engedélyezhető. A megfelelő vizsgálatot az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének 6. cikke szabályozza. Azonban ennél többről is szó van: az EU Bírósága számos ügyben konkretizálta ezt a szabályt. Ebben a rövid útmutatóban a megfelelő vizsgálatnak mind a szabályozása, mind annak esetjoga bemutatásra kerül. 

 

A Natura 2000 hatásbecslés, a "megfelelő vizsgálat" szabályai az EU-ban

Az Association Justice and Environment (J&E), amelynek az EMLA Egyesület alapító tagja, a Natura 2000 területekre vonatkozó megfelelő vizsgálat szabályozását, az uniós bírósági joggyakorlatot tanulmányozza, s a tagállami jogalkalmazási gyakorlatot veszi górcső alá ebben az évben.

Az EU Élőhelyvédelmi Irányelve tartalmazza a megfelelő vizsgálat szabályait, s a gyakorlatban az Európai Unió Bírósága (EUB) számos döntésében e szabályokat értelmezi.

A J&E által készített rövid iránymutatás célja az Élőhelyvédelmi Irányelv vonatkozó szabályainak és az EUB irányadó esetjogának felvázolása, s ezt ajánljuk Nektek magyar nyelven.
Önnek is van tapasztalata a hazai Natura 2000 hatásbecslések kapcsán? Ha szívesen megosztaná velünk véleményét, hogy a gyakorlatban a hazai hatóságok az uniós szabályoknak és az uniós bírósági álláspontnak megfelelően járnak-e el a Natura 2000 területeket érintő ügyekben, kérjük, keressen meg bennünket.

Tags: 

Környezeti jogérvényesítés Magyarországon

A rendszerváltás óta elmúlt két és fél évtizedben Magyarországon az egészséges környezethez fűződő jogaink nem lettek kevesebbek, azonban érvényesítésük társadalmi, jogi és igazgatási feltételrendszere  megnehezült. A környezeti jogok fejlődése a kilencvenes években világszerte igen erőteljes volt, ennek üteme a kétezres években némiképp lelassult, míg a kétezer-tízes évtized közepén, legalábbis a nemzetközi környezetjog területén ismét erőteljes növekedést, erősödést tapasztalhatunk egyrészt a klímavédelem sürgető feladatai miatt, másrészt az ENSZ fenntartható fejlődés célkitűzéseinek az elfogadása révén. Ezek a fejlemények előbb-utóbb nemzeti szinten is komoly változásokat fognak előidézni.

Oldalak